Bio-Well GDV kamera

Bio-Well GDV kamera

Je USB digitalna kamera, s pomočjo katere ekstrahiramo elektro-fotonsko emisijo iz prevodnega objekta (v našem primeru konic prstov), prislonjenega na elektrodo, ujame plin, ki se pri tem sprosti (elektro-fotonska emisija  ekscitira molekule zraka) in pošlje ustvarjene slike sija v računalnik preko USB kabla za nadaljnjo obdelavo.

Povedano bolj preprosto, merimo stimulirano emisijo elektronov iz konic prstov. Fotografiramo barvo zraka in ne prsta. Zrak se obarva, ker ga stimulira tok elektronov iz konice prsta. Vsak sektor, ki ga prikažemo, je povezan z energijo organa. 

Kirlianov efekt: pojav elektro-fotonske emisije iz prevodnih objektov pod vplivom visoko frekvenčnega elektromagnetnega polja visoke intenzitete.

 

Pot informacija od organa do specifične točke prsta?

Bio-Well analiza energetskega stanja organa ali organskega sistema je prvotno slonela na konceptu akupunktirnih točk. Po tem konceptu so na telesu specifične točke, ki so povezane z organi in organskimi sistemi. Več konceptov je o tem, kako pride informacija od organa do specifične akupunkturne točke (n.pr. na prstu). Po konceptu TKM (tradicionalne kitajske medicine) se informacija prenaša preko energijskih kanalov, meridianov, po katerih se informacija širi po telesu, akupunkturne točke pa so končne točke teh kanalov, meridianov.

 

Zakaj skeniramo konice prstov?

Po konceptu akupunkturnih točk, potekajo energijski kanali od organov in organskih sistemov do končnih točk meridianov na površini kože. Te točke se nahajajo po celem telesu, gostota pa je na nekaterih delih večja: roke, stopala, ušesa in obraz. Z Bio-Well kamero skeniramo konice prstov, ki so poleg tega, da so na njih številne akupunkturne točke, zaradi več razlogov tudi edinstven vir informacij  o dogajanju v našem telesu.

Konice prstov so tudi najlažje dostopen del telesa, roke si umivamo pogosteje kot ostale dele telesa, imajo največjo gostoto krvnih žil, zaradi katerih so del telesa iz katerega lahko dobimo veliko informacij. Imajo največjo gostoto znojnic: ker vsaka stresna situacija povzroči izločanje potu, se reakcija naprej pokaže na konicah prstov. Zaradi edinstvene kombinacija teh štirih faktorjev,  so konice prstov najbolj informativno in primerno mesto za oceno energije in stresa v telesu.

 

 

Ali lahko z Bio-Well delamo diagnostiko?

Lahko, vendar ne moremo postaviti končne diagnoze.

Moderna medicina temelji na analizi telesnih struktur: analiza krvi, urina, sline, rentgenskem slikanju, ultrazvočnih preiskavah, MRI, itd. in analizi funkcionalnih stanj: krvni tlak, srčni utrip, analiza dihanja, itd..

Bio-Well analizira energijsko stanje organov, kar je bližje funkcionalni analizi. Prikaže lahko kje je energije dovolj, preveč ali premalo. Samo na osnovi energijskega stanja ne moremo postaviti zdravstvene diagnoze, lahko pa usmerimo nadaljnje diagnostične in terapevtske postopke v organe in organske sisteme, pri katerih ugotovimo največje  energijsko neravnovesje oz. odstopanje od normativa.

Primer: Bio-Well sken lahko pokaže hiper-energijsko stanje ledvic, ki ga lahko povzročijo ledvični kamni, bakterijska, virusna, glivična okužba, ciste, tumorji, avtoimune bolezni, poškodba ali kaj drugega. Le zdravnik, ki uporablja Bio-Well napravo lahko s pomočjo informacij, ki jih daje naprava in dodatnih preiskav, postavi zdravstveno diagnozo. Torej lahko Bio-well z informacijo o stopnji stresa in energijskega stanja posameznega organa, organskega sistema ali celega telesa, olajša postopek ugotavljanja bolezenskega stanja.

Kakšna je razlika med Energijskim poljem, Biopoljem in Auro?

Beseda “Aura” nima znanstvene definicije, se pa v vzhodnjaških, orientalskih pristopih obravnava kot neke vrste polja, ki obdaja telo in mu sledi, ko se premika.

Beseda “Biopolje” ima jasno definicijo in je povezana z izrazom “Energijsko polje”. Biopolje je vsota vseh polj, ki jih proizvaja posamezno živo bitje.

Primer: človeško telo ima različna polja: elektro-magnetno, magnetno, elektro-statično, radioaktivno, akustično in kemično (vsi skozi kožo emitirani kemični delci) polje. V resnici vsa ta polja nekako prenašajo energijo, zato se lahko vsako imenuje  “Energijsko polje”.

Tehnično gledano, se lahko izolirani tok elektronov iz blazinic na konici prstov obravnava kot energijsko polje človeškega telesa. Bio-Well program uporablja le ta termin in ima specifični podprogram s tem imenom.

“Energy field” podprogram kaže tri projekcije sija okrog silhuete telesa. Takšen prikaz je najbolj primeren za prikaz večine sektorjev različnih prstov na silhueti. “Bio-Well” ocenjuje stimuliran sij okrog konice prstov.

Kateri so glavni parametri Bio-Well programa in v čem se razlikujejo?

Glavna prednost Bio-Well kamere so surovi podatki – dejanska slika sija. Fotografirano svetlobo lahko opišemo s preprostimi parametri. Količina svetlobe ustreza parametru področje število pikslov zajetega sija. Svetloba pikslov je jakost od 0  (absolutno črna) do 225 (povsem bela). Na osnovi jakosti vsakega piksla, lahko program izračuna parameter Povprečna jakost.

Zmnožek: Področje x Povprečna jakost x korekcijski koeficient (glede na  občutljivost video kamere) je Parameter energije.

Podprogrami  v Bio-Well programu: Diagram Energije, Ravnovesje in Energija organov temeljijo na Parametru energija. Le en podprogram temelji na Parametru področje – Diagram področja.

Iz strukture svetlobe sklepamo o Ravni stresa. Čim bolj kaotična je svetloba, večji je stres.

Kako parameter Energija odraža energijo telesa?

Parameter Energija je zmnožek Področja in Intenzitete sija, ki sta direktno povezana s količino svetlobe, ki jo odda zrak med sprostitvijo plina. Količina sproščene svetlobe je odvisna od števila elektronov, ki jih odda koža prsta. Število in energija elektronov, ki se sprosti iz konice prsta preko akupunkturnih točk je neposredno, preko energijskih kanalov povezana z notranjimi zalogami energije v telesu.

Notranja energija človeškega telesa je povezana z energijo fotografiranega sija, ki ga posname Bio-Well kamera. 

Kaj so čakre in kateri informacijo lahko dobimo iz čaker?

Po Ajurvedi so čakre energijska središča človeškega telesa, ki imajo direktno povezavo s psiho-čustvenim stanjem človeka in njegovo miselnost/naravnanost (mindset).

Čakre so psiho-somatski pristop – povezave med psiho-čustvenim stanjem in miselnostjo osebe in trenutnimi energijskimi procesi v različnih delih telesa. Vsak energijski center ali čakra je povezan z energijskim stanjem določenih organov v specifičnih delih telesa. Bio-Well program računa dva parametra za vsako čakro –  Energijo in Poravnavo. Energija je povezana z značilnostmi sija v ustreznih sektorjih prsta. Parameter Poravnava je izračunan iz dominance Energijskega parametra za desno in levo roko. Interpretacijo dominance naredi program samodejno in pripravi poročilo.

Za pravilni interpretacijo je potrebno upoštevati preprosto pravilo: Od problemov podzavestno bežimo in se zavestno koncentriramo nanje. Tako se ponavadi (podzavestno) naše čakre premaknejo proč od problema in ne k  problemu. Primer: če ostajate dolgo v službi, ker nikakor ne morete domov, to pomeni, da imate doma probleme, ki jih ne želite videti in se jim izogibate.